Stal bouwen op de wei wordt gemakkelijker

0
2333

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was voorheen nog niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in hun weide, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders.

In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden van paarden voor hobbydoeleinden in strijd is met de bestemming ‘agrarisch gebied’. Daar komt nu verandering in.

Codextrein

Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens bekommerde zich om de rechten van hobby-eigenaren en werkte in het Parlement hard aan de zogenaamde Codextrein. In amendement 23 was er aandacht voor hobbyhouders met paarden in agrarisch gebied. Nu zijn er een aantal voorwaarden geformuleerd waardoor het voor hobbyhouders mogelijk zal worden een stal op te trekken in agrarisch gebied.

Eisen hobbystal

De stal moet volledig gebouwd worden binnen een straal van 50 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning. Dit hoeft dus niet per se de woning van de hobbyhouder zelf te zijn.

De stal mag een maximale kroonlijsthoogte van 3,5 meter hebben en een maximale vloeroppervlakte van 120m² per hectare graasland, met een absoluut maximum van 200m². Daarbij spreekt het voor zich dat de omvang van de stal in verhouding moet staan met het aantal weidedieren waaraan het onderdak biedt.

Parlementskwestie

Op 14 november volgde de principiële goedkeuring van de Codextrein in de Commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. ‘De goedkeuring betekent een enorme meerwaarde voor onze hobbyhouders’, aldus Ceyssens. ‘Zij krijgen nu eindelijk de kans om een stalling voor hun paarden op te richten waar dat eerst onmogelijk was. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de adviezen van de lokale besturen. Zij zullen voor elk geval bekijken of de stal wel landschappelijk inpasbaar is in het gebied.’

Bron: Paardenpunt Vlaanderen

Foto: Shutterstock

LAAT EEN REACTIE ACHTER