Column doorgeefpen Carl Vereecke

0
294

Sinds 1994 is Carl Vereecke actief in de politiek, eerst als eerste schepen van de gemeente Kuurne (1995-2000), later als burgemeester (2001-2012) en nu als gedeputeerde voor onder meer sport, van de provincie West-Vlaanderen (2012-nu).

 

Politiek en Paardensport in Vlaanderen en in West-Vlaanderen?

In de gemeente Kuurne ligt sinds 1962 een hippodroom, aangelegd door het toenmalig gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Joseph Vereecke, en uitsluitend voor het organiseren van drafwedrennen. Het hippodroombestuur is onveranderd tot op vandaag de vzw. ‘Drafwedrennen Kortrijk’, later na naamswijziging ‘Drafwedrennen Kuurne’, gebleven.   Na de vzw. Koninklijke Waregemse Koersvereniging is de vzw. Drafwedrennen Kuurne de langst bestaande renvereniging voor paardenwedrennen.

Sinds 2013 heeft de deputatie van West-Vlaanderen na het bestuursakkoord met Vlaanderen haar sportbeleid toegespitst op vier krijtlijnen :

  1. Het water als enige provincie gelegen aan de kust
  2. De hippodrooms als enige provincie met drie hippodrooms op haar grondgebied
  3. Innovatie als motor van vernieuwing en verandering
  4. Gezondheid in samenwerking met de provinciale dienst welzijn.

De provincie koos voor de krijtlijn ‘hippodrooms’ om mee te helpen aan de ontsluiting van de hippodrooms voor andere sporten dan paardenwedrennen.

Verder mag, wil en zal de provincie West-Vlaanderen bovenlokale evenementen tot 2017 blijven ondersteunen, waar mens en paard centraal staan. Zo heeft de Bruges Arabian Horse Event haar definitieve gestalte gekregen in 2013 in de regio Brugge, meer bepaald op het provinciaal domein Tillegembos. Het omwalde ‘Kasteel van Tillegem’ met bos is voor die gelegenheid omgetoverd tot een nationaal en internationaal evenement met Arabische volbloedpaarden, met gezellige terrasjes, met show- en sportprestaties. Dit evenement biedt voldoende ruimte om de fijne samenwerking tussen mens en paard op kweek-, sport-, arbeids- en recreatieniveau te demonstreren.

Tenslotte ondersteunt de provincie West-Vlaanderen jaarlijks diverse jumpingevenementen (Eventing van Waregem-Nokere en de internationale military Waregem) of stelt graag haar provinciaal domein in Tillegem ter beschikking voor de Bruges Arabian Horse Event. Organisatoren als Tim Dejonghe en Jurgen Lievrouw (organisatoren van Bruges Arabian Horse Event), Kristof Callens (organisator van l’Equino Eventing) verdienen onze oprechte waardering en aanmoediging.

Dat de Vlaamse politiek haar best doet, maar beter kan voor de paardensport, staat als een paal boven water. Let wel, dit is eerder een oproep voor de paardensport om zich nog meer in te zetten opdat de politiek meer interesse zou willen hebben in de paardensport.   Wist u dat Vlaanderen meer dan zes miljoen euro aan taksen oplegt voor de paardenwedrennen en daarvan nagenoeg niets teruggeeft aan deze paardenwedrennen !

In 2005 hebben een aantal actoren, actief voor de Vlaamse paardenwedrennen, de handen in elkaar geslagen om een vzw. Vlaamse federatie voor paardenwedrennen op te richten, en dit in navolging van het decreet van 26 maart 2004, destijds voorgesteld door wijlen gouverneur André Denys, toen nog als Vlaams volksvertegenwoordiger.

In nauw overleg met de toenmalige federale minister van justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris Carl Devlies heeft deze federatie zich ingezet voor een aanpassing van de Kansspelwet en werden de paardenwedrennen van dan af onderworpen aan het toezicht van de Kansspelcommissie.   Hierdoor werd de toelating voor het aannemen van onderlinge weddenschappen exclusief mogelijk voor hippodroommaatschappijen en moeten wedkantoren overeenkomsten afsluiten met deze maatschappijen om namens hen onderlinge weddenschappen te kunnen aannemen op buitenlandse wedrennen. In dezelfde periode werden de taksen op de weddenschappen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië verminderd van 15 naar 5,25 procent.

In 2005 heeft de Vlaamse regering de vergunning voor het organiseren van paardenwedrennen Vlaanderen van de Belgische federatie voor paardenwedrennen ingetrokken en is er voor het Vlaamse gewest sindsdien geen officieel erkende federatie meer, terwijl dit in feite verder wordt waargenomen door de Belgische federatie voor paardenwedrennen in Ghlin (bij Mons in Wallonië).

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse federatie voor paardenwedrennen enkel erkend als fokkersvereniging, die in samenwerking met de Confederatie van het Paard instaat voor de organisatie van de fokkerij, de gebruikers, de beroepen en de vormingen. Tot op vandaag is de Vlaamse federatie vragende partij voor het afsluiten van een beheersovereenkomst met de Vlaamse regering, waarbij de Vlaamse federatie wordt erkend als sportfederatie van de paardenwedrennen in Vlaanderen en waarbij dezelfde federatie zich engageert om mee te werken aan de oprichting van een Vlaams topsportfonds. De vermindering van de taksen op de weddenschappen van 15 naar 5,25 procent kunnen hiertoe bijdragen. Meer nog, hetzelfde engagement kan gevraagd worden voor de verminderde taksen op alle sportweddenschappen, ook voor deze van de wieler- en voetbalwedstrijden.

Carl Vereecke, gedeputeerde voor sport

Column verschenen in CAP 135 januari/februari 2016

 

< Terug naar het column overzicht

LAAT EEN REACTIE ACHTER